เอกสารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุนปี61
เอกสารประกอบการจัดปช.เบิกจ่ายตรงสิทธิอปท.ให้แก่ รพ.สต.ปี 2560
ไฟล์การอบรมแพทย์แผนไทย วันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๖๐
เอกสารประกอบการประชุม จ.พระนครศรีอยุธยา (จัดตั้งศูนย์)
เอกสาร ประชุม ธาลัสซีเมีย14/07/60
เอกสาร บรรยาย LTC ( จัดตั้งศูนย์)
เอกสารประชุมวันที่ 29 พค. 2560 ณ กรุงศรีริเวอร์
แนวทางการจ่าย ธาลัสซีมีย 60
คู่มืองานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2559
เอกสารบรรยายการป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส
เอกสารบรรยายการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV pervention)
เอกสารบรรยายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (prevention of mother-to-child transmission
เอกสารบรรยายการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี (management of HIV-infected children and adolescent)
เอกสารบรรยายการดูแลกรณีมีการติดเชื้อตับอักเสบร่วม (management of hepatitis co-infections)
เอกสารบรรยายการดูแลรักษากรณีเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา และภาวะโรคร่วมอื่นๆ (management of ART complication and comorbidities)
เอกสารบรรยายการดูแลรักษาในกรณีล้มเหลวต่อการรักษา (Management of treatment failure)
การใช้ยาต้านไวรัส ( When and what to start ART)
การส่งตรวจวินิจฉัยเออไอวีและการติดตามเฝ้าระวัง ( HIV laboratory diagnosis and monitoring)
รับสมัครหน่วยบริการ61
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
กลับ ขึ้นบน