แบบฟอร์ม LTCปี61
เอกสารการประชุม28ธค60
เอกสารชี้แจงกองทุนวัณโรค
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงอปท.
เอกสารการบรรยายชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการชดเชยค่าบริการสาธารณสุขปี 2561
เอกสารประชุมฟื้นฟูวันที่30พย60
เอกสารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุนปี61
เอกสารประกอบการจัดปช.เบิกจ่ายตรงสิทธิอปท.ให้แก่ รพ.สต.ปี 2560
ไฟล์การอบรมแพทย์แผนไทย วันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๖๐
เอกสารประกอบการประชุม จ.พระนครศรีอยุธยา (จัดตั้งศูนย์)
เอกสาร ประชุม ธาลัสซีเมีย14/07/60
เอกสาร บรรยาย LTC ( จัดตั้งศูนย์)
เอกสารประชุมวันที่ 29 พค. 2560 ณ กรุงศรีริเวอร์
แนวทางการจ่าย ธาลัสซีมีย 60
คู่มืองานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2559
เอกสารบรรยายการป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส
เอกสารบรรยายการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV pervention)
เอกสารบรรยายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (prevention of mother-to-child transmission
เอกสารบรรยายการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี (management of HIV-infected children and adolescent)
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
กลับ ขึ้นบน