...ใบสมัคร หน่วยร่วมให้บริการ PP ปิดรับสมัครวันที่ 20 ธันวาคม 2561            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
อ่านทั้งหมด
สปสช.เขต 4 สระบุรีจับมือสาธารณสุขจังหวัดรุกแจงการบริหารงบกองทุนบัตรทองปี 62 เน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการ หน่วยบริการได้รับงบประมาณทันเวลาและเพียงพอ
สปสช.เขต 4 สระบุรี เคาะ 23 โครงการหนุนภาคประชาชนร่วมจัดบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
 
อ่านทั้งหมด
ใบสมัคร หน่วยร่วมให้บริการ PP ปิดรับสมัครวันที่ 20
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุข
ประกาศรับสมัครการจ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการและสน
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
เอกสารคณะทำงานจัดประชุมประชาพิจารณ์ก่อนจะเริ่มกระบ
 
         
อ่านทั้งหมด
พรบ.หลักประกันสุขาภาพแห่งชาติ V.eng
พรบ.หลักประกันสุขาภาพแห่งชาติ V.eng
 
 
อ่านทั้งหมด
ถอดบทเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด(เก็บตกจากงาน R2R)
เทคนิคการรวมเนื้อหาเอกสาร word จากหลายไฟล์ให้มาอยู
ฝัง fonts ที่ไฟล์ word และ powerponit
 
 
อ่านทั้งหมด
วาระการประชุมอปสขครั้งที่4-61 วันที่ 16 ก.ค.61
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุข
คำสั่ง อปสข. เขต ๔ (๗๐๗)
อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่
 
 

        

  

 

         

 

 
* หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเรื่องเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ 02-141-4200 หรือ E-mail : ithelpdesk@nhso.go.th            
 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต
เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) สำนักงานคณะกรรมการ