เทคนิคการรวมเนื้อหาเอกสาร word จากหลายไฟล์ให้มาอยู่ในไฟล์เดียวกัน


...เทคนิคการรวมเนื้อหาเอกสาร word จากหลายไฟล์ให้มาอยู่ในไฟล์เดียวกัน ทั้งรูปภาพ ข้อความ งานไม่เพี้ยนเลย สามารถใช้ในกรณีทำงานไว้หลายไฟล์หรือการทำงานกลุ่มแล้วต้องการมารวมไฟล์กัน

คลิกแถบเครื่องมือแทรก (Insert) เลือก วัตถุ (Object) และเลือก ข้อความจากไฟล์ (Text from File)

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน