เวทีพัฒนาศักยภาพตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน


...1 สค.2560 ณ  ห้องประชุม รพ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี  จัดประชุมพัฒนาศักยภาพตัวแทนศูนย์ฯในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  โดยมี นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการ รพ.ลาดบัวหลวง ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม มี  ธวัช เหลี่ยมสมบัติ หัวหน้ากลุ่มภาระกิจการมีส่วนร่วม สปสช.เขต 4 สระบุรี นายประพจน์  บุญมี หัวหน้างาน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น บรรยายแนวทางการบริหารกองทุนฯดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯ ในสัดส่วนภาคประชาชน ร่วมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กองทุนตำบล) อย่างมีประสิทธิภาพ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน