นพ.วิชัย ผอ.รพ.บางกรวย รับเลือก อปสข.4 สระบุรี แทน นพ.สุรพันธ์ ผอ.รพ.ป่าโมก หลังเกษียณอายุราชการ


...นพ.วิชัย ผอ.รพ.บางกรวย รับเลือก อปสข.4 สระบุรี

แทน นพ.สุรพันธ์ ผอ.รพ.ป่าโมก หลังเกษียณอายุราชการ

 

นายแพทย์ชลอ  ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานฯได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 4 สระบุรี ในสัดส่วนขององค์ประกอบตามมาตรา 20 ,มาตรา 26(14) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 แทน นายแพทย์สุรพันธ์  วิชิตนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก อนุกรรมการ สัดส่วนผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากเกษียณอายุราชการ   โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้คัดเลือกและเสนอชื่อผู้แทนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกกันเองตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (ข้อ 5) จำนวน 8 ท่าน

สำหรับรายชื่อผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  ที่ได้รับการเสนอเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้แก่  จังหวัดนนทบุรี รายชื่อที่เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย (นพ.วิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์)  จังหวัดปทุมธานี รายชื่อที่เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำลูกกา (นพ.นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายชื่อที่เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอิน (นพ.เลิศชัย จิตต์เสรี) จังหวัดอ่างทอง รายชื่อที่เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา (นพ.ศรัณย์ชล ปาริฉัตรจิรภาส) จังหวัดสิงห์บุรี   รายชื่อที่เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนพรหมบุรี (นพ.ณัฐ หาวารี) จังหวัดลพบุรี   รายชื่อที่เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน โคกสำโรง (นพ.ชาติชาย มหาเจริญศิริ)  จังหวัดสระบุรี   รายชื่อที่เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน มวกเหล็ก (พญ.ศิรดา ภูริวัฒนพงษ์) จังหวัดนครนายก  รายชื่อที่เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี (นพ.สมาน ฟอนฟัก)

 

ทั้งนี้ ในวันประชุมคัดเลือกกันเองมีผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดสามารถเข้าร่วมประชุมและคัดเลือกกันเอง ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำลูกกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี โดยได้ลงความเห็นคัดเลือก นพ.วิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี เป็น อปสข. สัดส่วนผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน และ สปสช.เขต 4 สระบุรีได้ดำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อลงนามแต่งตั้งต่อไป.

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน