ประสิทธิผลของนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของสำนักงาน หลัประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่อาศัยการจ่ายเงินตามเกณฑ์คุณภาพของผลงานบริการ


...ประสิทธิผลของนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของสำนักงาน 

หลัประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่อาศัยการจ่ายเงินตามเกณฑ์คุณภาพของผลงานบริการ
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน