ฝัง fonts ที่ไฟล์ word และ powerponit


วิธีฝัง font ในไฟล์ Word และ Powerpoint เพื่อไม่ให้เพี้ยนหรือเปลี่ยนขนาดไปเมื่อนำไฟล์ไปเปิดใช้งานเครื่องอื่นๆ ที่อาจมีฟอนท์ไม่เหมือนกัน
File=> Save=> Save Options=> คลิก Embed fonts in the file   สมารถทำได้ทั้ง word และ powerpoint ทั้งเวอร์ชั่น2007,2013
 
 
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน