เอกสารประชุม 3-4 มค.62 ริชมอนด์-การติดตามเงินโอนUCและผังบัญชีการเงินหน่วยบริการ
Ebook คู่มืออปท.ใบเสร็จ 2562
เอกสารประกอบการปช.สิทธิสวัสดิการอปท. ลว.25 พย.61
แบบฟอร์มการขอเพิ่มสิทธิการเข้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนบุคลากรฯ อปท.**หน่วยบริการให้ใช้หน้าสุดท้าย**
UCAuthenticationLGO5 สำหรับ อปท.
ไฟล์การประชุมระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือสารสนเทศ_NAP
Antidotes Manual-NHSO Release2
agendaชี้แจงกองทุนยา สปสช. 62
9.การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 6
8.GPO 301118
7.สิทธิประโยชน์วัคซีนและน้ำยาล้างไต 62
6.Antidote Network NHSO4
5.Antidote 301118
4._การบริหารค่ายาdeferasirox
3.Drug_Catalog_301118
2.ยาจ2_301118
1.สบย_การบริหารจัดการยาปีงบ62 update 291161 เขต 4 พิมพ
เอกสารชี้แจงแนวทางบริหารกองทุนโรคไตวายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
เอกสารประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยาและแนวทางการเบิกชดเชยยาที่จำเป็นตามโครงการพิเศษปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
กลับ ขึ้นบน