ผลการจัดสรรค่าใช้จ่ายผลงานบริการแพทย์แผนไทย ปี 2561
สมัครหน่วยร่วมให้บริการ PP
การจัดสรรงบ QOF 61 ณ 25 สิงหาคม 2561
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างานประกัน
เอกสารประกอบการประชุมค่าเสื่อม ปีงบ2562 วันที่ 20 สค.61
UCAuthenticationLGO5 สำหรับ อปท.
แบบฟอร์มการขอเพิ่มสิทธิการเข้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนบุคลากรฯ อปท.
คู่มือ QOF61ผ่านอปสข.มี.ค.61
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (LTC)
วาระการประชุมอปสขครั้งที่2-61_160361
หนังสือเชิญประชุมโครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน LTC เขต 4 NHSO
เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการเดำเนินงานงบผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นฯประจำปี 2560
สรุปผลการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ปี 2560
แบบฟอร์ม LTCปี61
เอกสารการประชุม28ธค60
เอกสารชี้แจงกองทุนวัณโรค
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงอปท.
เอกสารการบรรยายชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการชดเชยค่าบริการสาธารณสุขปี 2561
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
กลับ ขึ้นบน