National Health Security Office (NHSO) District 4, Saraburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

โครงการร้านยาPP

 สำหรับร้านยาที่สนใจร่วมบริการ PP และมีคุณสมบัติครบตามนี้

1. มีรหัส สปสชแล้ว เลข D..
2. ผ่านการอบรม PP และได้ประกาศนียบัตรหรือยื่นขอ สภ 33 มีเลขคำขอ
 
 
ยื่นขอรหัส KTB health platform ตามนี้ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง อีเมลต้องใช้งานได้ ทาง KTB จะส่งรหัสให้ท่านทางเมล โดยสภาเภสัชกรรมจะส่งรายการขอนี้ทุกสัปดาห์ค่ะ เมื่อได้รหัส ท่านจะสามารถให้บริการได้เลย 
(KTB ไม่ได้แจ้งว่าจะได้รหัสภายในกี่วัน) 
 
 
สำหรับร้านยาที่สนใจร่วมบริการ Common illness และมีคุณสมบัติครบตามนี้
1. มีรหัส สปสชแล้ว เลข D..
2. ผ่านการอบรม CI และได้ประกาศนียบัตรหรือยื่นขอ สภ 33 มีเลขคำขอ
3. ผ่านร้านยาคุณภาพหรือยื่นคำขอเรียบร้อยแล้ว 
 
ยื่นขอรหัส AMED ตามนี้ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง อีเมลต้องใช้งานได้ ทาง AMED จะส่งรหัสให้ท่านทางเมล โดยสภาเภสัชกรรมจะส่งรายการขอนี้ทุกสัปดาห์ค่ะ เมื่อได้รหัส ท่านจะสามารถให้บริการได้เลย (AMED จะส่งรหัสให้ทางอีเมล์เป็นรอบๆประมาณ 7 วัน หลังกรอกข้อมูล)