แจ้งการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559 งวด 1


...

 

 

สำนักงานฯ ขอแจ้งการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559 งวด 1 โดยใช้ตัวเลขประมาณร้อยละ 30 ของการจัดสรรขั้นต่ำปี 2558

และสำหรับหน่วยบริการที่ไม่มีผลการจัดสรรขั้นต่ำ ปี 2558 ได้ประมาณการการจัดสรรให้ประมาณร้อยละ 30 ตามคาดการณ์ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามส่งที่ส่งมาด้วย

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน