National Health Security Office (NHSO) District 4, Saraburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ผลการดำเนินงาน

...ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการ ตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 
        แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ในสัดส่วนผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล   

ไฟล์ดาวน์โหลด