ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
อ่านทั้งหมด
แจ้งการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559 งวด 1
สปสช.เขต 4 จับมือ รพ.ค่ายอดิศร เตรียมเปิดตัวรวมพลคนจิตอาสา
 
อ่านทั้งหมด
ยกเว้นการปรับลดค่ารักษาพยาบาลและการพิจารรณาจ่ายเงิ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รปภ.
ประกาศรายชื่อ รปภ สัมภาษณ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน งวดที่ 9
ประกาศยกเลิก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 60
 
         
อ่านทั้งหมด
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559
 
 
อ่านทั้งหมด
ถอดบทเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด(เก็บตกจากงาน R2R)
เทคนิคการรวมเนื้อหาเอกสาร word จากหลายไฟล์ให้มาอยู
ฝัง fonts ที่ไฟล์ word และ powerponit
 
 
อ่านทั้งหมด
อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่
 
 

        

    

 

         

 

 
* หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเรื่องเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ 02-141-4200 หรือ E-mail : ithelpdesk@nhso.go.th            
 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต
เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) สำนักงานคณะกรรมการ