ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
อ่านทั้งหมด
แจ้งการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559 งวด 1
สปสช.เขต 4 จับมือ รพ.ค่ายอดิศร เตรียมเปิดตัวรวมพลคนจิตอาสา
 
อ่านทั้งหมด
รายละเอียดการจัดสรรงาบประมาณ LTC Phase 2
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานบ
ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานบัญชี
รายงานเอกสาร LTC
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานบัญชี พ.ศ.๒๕
 
         
อ่านทั้งหมด
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559
 
 
อ่านทั้งหมด
ถอดบทเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด(เก็บตกจากงาน R2R)
เทคนิคการรวมเนื้อหาเอกสาร word จากหลายไฟล์ให้มาอยู
ฝัง fonts ที่ไฟล์ word และ powerponit
 
 
อ่านทั้งหมด
อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่
 
 

        

    

 

         

 

 
* หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเรื่องเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ 02-141-4200 หรือ E-mail : ithelpdesk@nhso.go.th            
 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต
เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) สำนักงานคณะกรรมการ