...ประกาศยกเลิกปรับปรุงห้องวันที่ 14กย60            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
อ่านทั้งหมด
สปสช.เขต 4 สระบุรี เคาะ 23 โครงการหนุนภาคประชาชนร่วมจัดบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ประสิทธิผลของนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของสำนักงาน หลัประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่อาศัยการจ่ายเงินตามเกณฑ์คุณภาพของผลงานบริการ
 
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครการจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภั
ประกาศรับสมัครการจ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการและสน
ประกาศรับสมัครการจ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการและสน
ประกาศยกเลิกปรับปรุงห้องวันที่ 14กย60
ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานบัญชีแ
 
         
อ่านทั้งหมด
คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายฯ_ปีงบประมาณ2561
คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายฯ_ปีงบประมาณ2561
 
 
อ่านทั้งหมด
ถอดบทเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด(เก็บตกจากงาน R2R)
เทคนิคการรวมเนื้อหาเอกสาร word จากหลายไฟล์ให้มาอยู
ฝัง fonts ที่ไฟล์ word และ powerponit
 
 
อ่านทั้งหมด
คำสั่ง อปสข. เขต ๔ (๗๐๗)
อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่
 
 

        

       

 

         

 

 
* หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเรื่องเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ 02-141-4200 หรือ E-mail : ithelpdesk@nhso.go.th            
 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต
เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) สำนักงานคณะกรรมการ